משרד – 09-7778900

פקס – 09-7778901

מייל – yuval@plada-law.co.il

רחוב החושלים 4 ת.ד 12318, מרכז עסקים לייף פלאזה, כניסה ב' קומה 1, הרצליה פיתוח 4672404

בניית אתרים